Människor är oftast oresonliga, illojala och
 egoistiska.
 - Förlåt dem ändå

Om du är generös kommer du kanske att anklagas för själviska motiv.
 - Var generös ändå.

Om du är framgångsrik kommer du att vinna falska vänner och sanna fiender.
 - Var framgångsrik ändå.

Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske utnyttja dig.
 - Var ärlig och uppriktig ändå.

Det du tillbringar år att bygga upp, kan någon rasera över en natt.
 - Bygg ändå.

Det goda du gör idag kommer kanske vara glömt imorgon.
 - Gör gott ändå.

Ge världen det bästa du har och det kanske inte räcker.
 - Ge det bästa ändå.

För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud. Det var trots
allt aldrig en sak mellan dig och dem ändå.

//Moder Theresa